Dub 242022
Antidepresiva nezlepšují kvalitu života, říká nová studie. Důležité jsou terapie.

Antidepresiva v Česku denně užívá více než 600 tisíc lidí. V roce 2019 bylo předepsáno téměř 242 milionů denních dávek. Ačkoliv jsou prášky záchranou pro mnoho lidí, jejich dlouhotrvající efekt je předmětem diskuzí. Nedávná studie, která zkoumala pacienty s depresí v USA, zjistila, že antidepresiva nezlepšují kvalitu života a že je při léčbě deprese třeba zaměřit se více na psychoterapie.

Zmíněná studie odhalila, že antidepresiva v dlouhodobém horizontu nezvyšují pacientům kvalitu života ve srovnání s pacienty s depresí, kteří prášky neužívají. Ne každému navíc antidepresiva pomohou, někteří upozorňují na nepříjemné vedlejší účinky.

Tato zjištění samozřejmě neznamenají, že by se antidepresiva neměla lidem trpícím depresí předepisovat. Léky spoustě lidem pomohly a zachránily nemálo životů. S otazníkem však zůstává dlouhodobý efekt antidepresiv a jejich dopad na kvalitu života v horizontu let, nikoliv jen pár měsíců.

Vědci zjistili, že užívání antidepresiv je spojeno sice s určitým nárůstem kvality života v oblasti mentálního zdraví, nikoliv však v rámci zdraví fyzického. Výzkumníci proto doporučují, aby lékaři zvážili zapojení pacientů do psychoterapeutických sezení předtím, než se uchýlí k předepsání prášků. Kombinace terapie a léků má totiž mnohem větší efekt na kvalitu života pacientů, než pouhé léky či samotná terapie.

Co ze studie vyplývá?

Výsledky studie určitě nemají vést k zatracování antidepresiv, nicméně vzhledem k tomu, že se antidepresiva týkají milionů lidí po celém světě, je nezbytné zkoumat také dlouhodobé efekty těchto léků. Důležitým poznatkem výzkumníků je, že na rozdíl od antidepresiv, mají terapie trvalejší pozitivní efekt na kvalitu života a duševní zdraví.

Medikamentózní léčba duševních poruch by proto měla být kombinována také s terapií. Bohužel však s nedostatkem psychoterapeutů v České republice je pro mnoho lidí složité se k odborníkovi dostat včas. Čekací lhůty bývají obrovské, přitom pacient potřebuje péči co nejdříve.


Reader Comments

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.