Led 242024

Nový výzkum: LGBTQ+ komunitu ohrožují deprese více než běžnou populaci

Nový výzkum: LGBTQ+ komunitu ohrožují deprese více než běžnou populaci

LGBTQ+ komunita je daleko více ohrožena úzkostmi a depresemi ve srovnání s většinovou populací, zjistil nový výzkum Masarykovy univerzity v Brně. Z běžné populace se s příznaky deprese potýká méně než 10 % osob, u sexuálních a genderových menšin jde však až o 40 % případů.

Podle výzkumu je depresivita u queer komunity spojená se zvýšenou osamělostí, ztrátou smyslu života a nízkou sebehodnotou. Až 26 % dotázaných uvedlo, že téměř stále cítí, že jejich život nemá smysl. Nejvíce jsou depresí ohroženi mladí lidé do 25 let z menších obcí a s horší socioekonomickou situací. 

A jak se mladí lidé se svou “odlišnou” identitou vyrovnávají? “Zjednodušeně bychom mohli říci, že přijetí menšinové identity je těžké, lidé jsou ale spíše rádi, že jsou, jací jsou, a ‚neměnili by‘. Se svou identitou se i přes strach z odmítnutí poměrně svěřují a svou identitu dokáží z valné většiny i ocenit. To však neznamená, že překážky, kterým čelí, nemají dopad na jejich duševní zdraví,“ popisuje autorka výzkumu Andrea Stašek.

Výzkum se konal v létě 2023.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.