Úno 162021
Mýty o meditaci: Jak je to doopravdy?

Meditace je v západní společnosti opředena mnoha mýty. V podstatě ji vnímáme jako spirituální činnost, která probíhá za zdmi buddhistických klášterů a trvá dlouhé hodiny. Meditace je tu ale pro každého z nás a je věrným pomocníkem na cestě za vyrovnanější psychikou i šťastnějším životem. Jaké mýty o meditaci panují? A jaká je pravda?

Meditace je mocná. Je schopná uklidnit naši mysl, redukovat stres, zmírnit deprese a úzkosti. S oblibou říkám, že meditace je cesta k našemu nitru, od kterého jsme se jako lidstvo oddálili.

Meditace je dnes již neoddělitelnou součástí životů mnoha lidí. Článek budu pro inspiraci prokládat citáty známých osobností, které pravidelně meditují. Mnoho z nich uvádí, že jim meditace pomáhá ke kreativitě, zvládání náročného životního stylu či překonání těžkých chvílí.

Když přijde na meditaci, cíl a cesta je jedno a to samé.

Andy Puddicombe, bývalý mnich a průkopník meditace v západním světě

Mýtus 1: Meditace je časově náročná

Prvním mýtem o meditaci, který bych ráda vyvrátila se týká skutečnosti, že meditace je časově náročná. Faktem je, že záleží čistě na nás, kolik času meditaci věnujeme. Obecné doporučení hovoří o 45 minutách denně.

Výše zmíněný Andy Puddicombe, však ve své knize Meditace a Mindfulness popisuje, jak je možné dosáhnout kýženého výsledku již při deseti minutách meditace každý den. Ano, i 10 minut stačí.

I tak můžeme mít někdy pocit, že máme stále málo času a nic nestíháme. Možná však můžeme zvážit, jestli těch pár minut pro meditaci nemůžeme odněkud ukrojit.

Kolik času trávíme na sociálních sítích každý den? Proč si místo toho nedopřát pár minut meditace, která bude mít mnohem příznivější vliv než brouzdání světem sociálních sítí.

“Meditace mi dává dva dny v jednom.”

Katy Perry

Mýtus 2: Meditace je spirituální záležitost a není pro každého

Meditace má svůj počátek ve východoasijských náboženstvích, pro její praktikování však nemusíte být věřící. V meditaci není nutné se obracet k nějaké vyšší síle, vyššímu já, vesmíru nebo Bohu, ať už to nazýváme jakkoliv.

Meditace je cestou k nám samým, k našemu nitru a naší intuici. Bude pro nás na tolik spirituální, jak budeme chtít. Meditace je tu opravdu pro každého nezávisle na tom, zda se hlásí k nějaké víře.

„Teď vím, že meditace je jednoduše jen cvičení mysli podobné posilování svalů při sportu. Pro mě nemá nic spojeného s vírou nebo mystikou. Je o tom vyhradit si pár minut ze dne, učit se dávat pozor na myšlenky, které mi běhají hlavou a vytvořit si od nich trochu odstup.“

Bill Gates

Mýtus 3: Při meditaci je třeba sedět ve zkříženém sedu

…při vonných tyčinkách. Meditace se dá praktikovat v jakékoliv pozici, která je vám příjemná. Sed se zkříženýma nohama je sice ikonický pro meditaci, nicméně je také náročné a nepohodlné vydržet v něm po delší dobu.

Obecně se doporučuje meditovat v sedě, aby se člověk naučil uklidnit svou mysl v běžné pozici, kterou během dne zaujímáme nejčastěji. Naprosto v pořádku je však i meditace vleže, ačkoliv se tak dá mnohem snáz usnout a z meditace se může snadno stát spíše relaxace.

Praktikovat mindfulness meditaci je navíc možné například i při chůzi. Doporučuje se například mindfulness v přírodě, která spočívá v plném vnímání přítomného okamžiku a odproštění se od myšlenek.

“Meditace mi ukázala, jak moc energie v sobě ukrývá ticho.”

Madonna

Mýtus 4: Meditace znamená zbavit se myšlenek

Jeden z nejčastějších mýtů o meditaci tkví v tom, že cílem meditace je zbavit se kompletně všech myšlenek. Naše mysl tak ale ani fungovat nemůže. Myšlenky vyskakují často úplně nezávisle na nás, přesouváme se od jedné k druhé, často aniž bychom si to uvědomovali.

Meditace je spíše než o absenci myšlenek, o jejich pozorování bez hodnocení či jakékoliv jiné reakce. Chceme-li se zbavit negativních pocitů či myšlenek, neexistuje totiž jiná cesta, než je zvědomit a poté nechat odejít.

“Mindfulness mi pomohla pokračovat v cestě během nejtemnějších dnů.”

William Clay Ford Jr., výkonný předseda společnosti Ford

Mýtus 5: Trvá dlouho naučit se meditovat

Stejně jako v každé jiné činnosti, i v meditaci se lidé vyvíjíme a postupem času sbíráme nové zkušenosti a schopnosti. Pro to, abychom začali s meditací, nepotřebujeme věnovat mnoho času učení a získávání informací. Nejdůležitější je samotná praxe.

Na rozdíl od činností, na které jsme v našich životech běžně zvyklí, není meditace o dosažení nějaké pomyslné mety či cíle. Není to o tom být perfektní. Už ten samotný počin, že si sedneme sami se sebou a staneme se vědomi svých myšlenek, emocí a vnitřních procesů, má obrovskou sílu.

Pro účinky, mezi které patří zmírnění stresu, úzkosti, deprese a mnoho dalšího, je však potřeba praktikovat meditaci pravidelně a delší dobu.

To však neznamená, že by meditace nebyla prospěšná již od samého počátku. Od chvíle, kdy zavřete oči a zaměříte svoji pozornost na svůj dech, dáváte tělu signál, že je vše v pořádku a že se může zklidnit. Věřte, že vám poděkuje.

“Ve chvílích šílenství mi meditace pomohla najít momenty vyrovnanosti – a myslím si, že by mohla pomoci mladým lidem získat klidné útočiště v ne tak klidné době.”

Paul McCartney

Mýtus 6: Nemohu meditovat, protože…

  • …je má mysl příliš zaneprázdněná

Někteří lidé nemají sebemenší problém vyčistit svou hlavu od rušivých myšlenek a prostě se soustředit na přítomnost. Mnoho z nás má však v hlavě neustálý nepořádek a myšlenky se v ní střídají nezřízenou rychlostí.

Jak jsem již psala výše, meditace není o tom se těchto myšlenek zbavit. Její kouzlo tkví v tom, že si jich všimneme a víme o nich, což se často za běžného fungování nestává. Uvědomujeme si myšlenky i emoce, ale nehodnotíme je.

  • …nevydržím chvíli v klidu a hned se začnu ošívat

Nervozita, chuť meditaci přerušit, ošívání se – to je zcela běžná praxe na počátcích. Časem se však tyto nepříjemné pocity vytratí a vy budete schopni své tělo i mysl zklidnit. Lepší je proto začínat kratšími řízenými meditacemi.

Může se stát, že se během meditace dostaneme do stavu, který nám bude nepříjemný. Může nám na mysl vystát bolestivá vzpomínka, může se nám dokonce i udělat fyzicky špatně. V takovém případě je nejen naprosto v pořádku, ale také správné, meditaci opustit.

Mýty o meditaci – závěrem

Doufám, že jsem tímto článkem pomohla vyvrátit typické mýty o meditaci. Když jsem se já poprvé setkala s meditací, měla jsem to štěstí, že jsem narazila na knížku od A. Puddicombeho. Doporučila bych ji dnes každému, kdo chce s meditací začít.

Jsem přesvědčená, že meditace je tu pro každého nezávisle na tom, kolik má času, starostí nebo myšlenek. Nejkrásnější na tom je, že ji máme stále s sebou a můžeme se jejímu kouzlu oddávat, kdykoliv budeme chtít.

Nejtěžší na tom všem není začít, ale vydržet. Najít v sobě vůli si několikrát do týdne sednou na pár minut k meditaci, se někdy zdá jako nadlidský úkol. Člověk toho však nakonec nikdy nelituje, protože udělal další významný krok na své cestě.

“Princip meditace nespočívá v tom stát se jinou, novou či dokonce lepší osobou. Spočívá ve cvičení pozornosti a pochopení, jak a proč přemýšlíme a cítíme.”

Andy Puddicombe

Poznej sám sebe! Pracovní listy do tvého e-mailu:


Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.