Čvn 102022

Další následky pandemie. Studie odhalila obrovský nárůst duševních nemocí u dětí

Další následky pandemie. Studie odhalila obrovský nárůst duševních nemocí u dětí

O tom, že pandemie neblaze dopadala na duševní zdraví celé společnosti, asi nikdo nepochybuje. Dobře zmapovaný je nárůst duševních nemocí u dospělé populace, zatímco o problémech, které trápí děti, jsme dosud neměli žádnou přesnější představu. Nová, alarmující čísla nyní odhalilo šetření mezi dětskými psychiatry. Co o stavu dětských duší říká?

Dopady pandemie na duševní zdraví zjišťoval během jednotlivých vln v roce 2020 a 2021 Národní ústav pro duševní zdraví. Odhalil, že 33 % dospělé populace se potýká s duševním problémem. Úzkosti byly dvakrát častější, deprese třikrát.

U dětí mají takové průzkumy různá omezení, proto výzkumníci z Psychiatrie pro praxi provedli anketu mezi dětskými psychiatry a získali tak data o dopadech pandemie na dětské psychické zdraví. A nejsou to rozhodně nijak příznivá data. Pojďme se na to podívat.

Důsledky prvního lockdownu (na jaře 2020) se ještě příliš neodrazily v číslech psychiatrických ordinací, ačkoliv už poté lékaři zaznamenali častější úzkosti a netolismus (závislost na internetu). Jiná situace však nastala po druhém, podzimním lockdownu. V té době 30 pedopsychiatrů uvedlo nárůst nových pacientů, 10 jich popsalo stav stejný jako před pandemií a 2 zaznamenali úbytek.

Co děti nejvíce trápí? Ve srovnání s dobou před covidem významně narostl počet dětí s úzkostnými poruchami, depresemi, sebepoškozováním a sebevražednými myšlenkami. Častěji se také objevovaly poruchy příjmu potravy a střídání nálad. Výrazně se také zvýšila závislost dětí na internetu.

Data jednoznačně ukazují, že sociální izolace zasáhla velmi tvrdě duševní pohodu (nejen) českých dětí. Ztráta sociálních kontaktů, zavřené školy, média, smrt blízkého na covid-19 nebo stres rodičů – to vše jsou faktory, které měly na děti vliv a vyvolaly tak enormní zájem o akutní psychiatrickou péči. Nová data bohužel také upozornila na zoufalou dostupnost psychiatrů v České republice. Na 100 000 osob mladších 18 let u nás připadá pouze 6 dětských psychiatrů.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.